تابلو و قاب پروانه

پروانه از تخم تا کرم

تابلو و قاب پروانه (بخش اول)

تابلو پروانه های و یا قاب پروانه های یکی از مدل های بیمانند تابلو ها و احجام رومیزی است. که در سالهای اخیر توجه بسیار زیاد علاقه مندان به خود جلب کرده است . تابلو و قاب پروانه از 2 بخش تابلو و پروانه تشکیل یافته است.
در این مجال قصد داریم به چگونگی رشد و نمو پروانه ها در طبیعت بپردازیم .

 

مراحل آفرینش پروانه

بزرگترین گونه پر تراکم دنیا را پرندگان در بین حشرات دارا هستند . هر یک با پولک ها ی کوچک و ظریف در کنار بدنی که چون مروارید روی هم قرار گرفته اند به زیبایی به ترکیب گشته اند. آنها زیست بوم های گوناگون دارند و هر یک گاهی در تکثیر رقیب ندارند گاهی تعداد آنها به هزاران عدد میرسد.
برای پروانه شدن 4 مرحله مختلف را میباید هر کدام از پروانه ها طی میکنند. :

الف) تخم    ب)  کرم     ج)  پیله      د) در نهایت پروانه 

 

مراحل تکامل پروانه ها

مرحله اول

در مرحله اول پروانه به شکل تخم ظاهر میشود .( پروانه های بالغ وابسطه به نوع و نژاد تخم ریزی میکنند).

پروانه های بالغ با توجه به نیاز خود ابتدا منایب ترین محیط را برای تخم ریزی انتخاب میکنند . این محل تاثیر بسزایی در رشد و نمو پروانه و در چرخه تبدیل به پروانه دارد.

پس از یافتن محل مناسب و تخم ریزی مدت زمانی لازم است تا کرم ها سر از تخم بیرون آورند و مرحله دوم آغاز گردد.

مرحله دوم 

در  مرحله ی دوم  تبدیل به لارو یا کرم می شود. در این مرحله لارو (کرمینه) مقدار زیادی برگ می خورد تا خود را برای مرحله ی بعد آماده کند.
گاها مدت ها زمان لازم است و حجم زیادی لاروها از گیاهان و برگ ها میخورد تا به مرحله سوم راه یابد . گاهی کرم پروانه را افت میخواندن چون حجم زیادی از لارو های روی یک درخت میتوانند بسیاری از برگها و طبیعت گیاه را برای راه یابی به مرحله بعد مصرف کنند.

مرحله سوم

مرحله ی سوم شفیره است که کرم تاری به نام پیله به دور خود می بافد و مدتی در آن بدون هیچ غذایی زندگی می کند.
این عمل شروع یکی از زیباترین مراحل زیبای خلقت است . کرم درون پوسته ای سخت شروع به تکامل و تکثیر میکند و تمام قسمت ها و زیبایی های پروانه درون یک پیله شکل میگیرد.

مرحله چهارم

و در نهایت مرحلهٔ چهارم که پروانه است و جانور بالغ که دارای بال است از پیله بیرون می آید.

پروانه


ساختار بدن پروانه ها

بدن یک پروانه شامل 6 قسمت بهم جوش خورده است که 4 قطعه آن دارای قسمت های اضافه هستند.

الف) آرواره های پایین و اولین آرواره بالا نسبت به دهان در اطراف واقع می شوند و یک لب بالایی دهان را از جلو محافظت می کند.قطعه دوم لب پایینی را می سازد. این اندامها دهان خورد کننده را میسازند و در در پروانه ها آرواره های بالا نقش مکنده را بازی میکنند . 
ترکیب قسمت جونده و سمت مکنده یک حشره قدرتمند را میسازد تا به راحتی از گیاهان تغذیه کند

ب)سینه ی پروانه ها به خود سه قسمت است ( معمولا ) . به قسمت اول  یک جفت پا اتصال دارد . قسمت دوم و سوم در بر دارنده بالها هستند .

ج شکم حشره : در شکم حشره، 7 قطعه اول بدون زائده هستند. در قطعات هشتم و نهم زائده ای وجود دارد که به کارتخم گذاری کمک می کنند. مخرج در قطعه دهم قرار دارد. دو قطعه آخر سینه ای و 8 قطعه اول شکمی دارای روزنک های زوجی هستند که به دستگاه تنفسی نایی منتهی می شوند.

پوشش بدن

پوست بدن بر عکس کرم ها و نرم تنان از استحکام و مقاومت زیادی برخوردار است. پوست از دو لایه مشخص یکی یاخته های روپوستی و دیگری لایه کوتیکول تشکیل می شود.مهم ترین غده های پوست عبارتند از:غده های چرب کننده، غده های مومی، غده های لاکی، غده های ابریشم ساز و غده های پوست اندازی.

برخی وظایف مهم پوست :

  •  -حفاظت از اسیب های محیط چون برخورد ها و..
  • -آب بدن حشرات نقش بسزایی در زندگی آنها دارد ،( مانند عدم نفوذ سم به بدن پروانه) پوست حشرات مانع تبخیر آب موجود در بدن پروانه میشود.
  • -حشره را در برابرگرمای محیط محافظت میکند .

 

ماهیچه های بدن

یکی از انواع ماهیچه ای و مرسوم ترین آنها ماهیچه های مخصص است و پروانه هم جزو همین انواع ماهیچه ای است.بدن پروانه ها و حشرات از پیوست بند های زیادی تشکیل شده است. و همین امر باعث شده راحتی در حرات بیشتر حشرات گردیده . ین موضوع باعث شده تعداد ماهیچه های برخی از پروانه ها به بیش از هزاران ماهیچه برسد.

 

دستگاه تنفس

پروانه ها به وسیله شبکه ای از لوله های میان تهی ویژه به نام نایژه نفس می کشند. نایژه ها لوله های برون پوستی منشعبی هستند که در دو طرف جانبی بدن به وسیله روزنه های متقارن به نام استیگمات به بیرون باز می شوند.نایژه ها دارای پوشش کوتیکولی مارپیچی به نام تنیدیوم می باشد. انتهای هر یک از لوله های تنفسی به یک سلول نایژه ای و لوله های تنفسی بسیار باریک به نام تراکئول ختم می شود. این تراکئولها که قطر آنها کمتر از یک میکرون می باشد برای اکسیژن رسانی بطور مستقیم به سوی اندامها، بافتها و سلولهای بدن کشیده می شود.

دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون حشرات تنها از یک لوله پشتی تشکیل شده است. این لوله در ناحیه شکم معمولاً قلب و در قفسه سینه و سر، آئورت را بوجود می آورد. در پروانه لوله پشتی با خانه ها ی قلب است. دراین حالت قلب به تعدادی اطاقک که در بیشتر موارد تعداد آنها به 8 عدد می رسد تقسیم شده است. جریان خون به داخل قلب به وسیله روزنه های جانبی آن که در حد فاصل خانه ها قرار دارند انجام می گیرد.

تولید مثل

جنین پروانه به صورت رشد نیافته ای از تخم درمی آید و در ظاهر به کرم های حلقوی می ماند. این لاروها طی پوست اندازیهای متوالی رشد می کنند و سرانجام محفظه هایی در دیواره بدن پدید می آید و  شفیره ها آغاز به پیدایش می کنند. این دیسکها جوانه های درونی هستند که بعدها زائده های جانور بالغ مانند بالها، پاها و قطعات دهانی جدید از آنها حاصل می شوند. تغییر شکل لارو کرمی شکل به جانور بالغ در درون پیله انجام می شود. در این مرحله محفظه هایی که محتوی قرص های شفیره ای هستند باز می شوند و زواید بدن جانور بالغ کم کم ظاهر می شوند.

برقراری ارتباط با از طریق بو

آنها بوسیله انتشار بوهای مخصوص از فاصله های بسیاردور به هم علامت می دهند.
فاصله ای که حشره نر بو را احساس می کند باور کردنی نیست ، این حشرات از فاصله چند کیلومتری بوی ماده خود را درک می کنند.
کرم ماده فقط یک ده هزارم میلی گرم ماده معطر دارد و هر بار مقدار بسیار کمی از آن را در هوا پخش می کند. شاخک پروانه نر قادر به تشخیص این بو می باشد و پروانه نر را به سوی منبع این بو می برد.

مشتری گرامی، نظر به نوسان متداول موجودی و قیمت کالاها، لطفا قبل از هر گونه ثبت سفارش از قیمت و موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید.