پرداخت امن پاسارگاد

در موقعیت کنونی با وجود کرونا و عدم امکان حضور فیزیکی در مجموعه الیاهو گالری ،ما برآن شدیم تا مکانیزمی راحت برای نقل و انتقال وجه بین شما و خودمان ایجا سازیم تا نه تنها بدون دغدغه بلکه با کمال اطمینان از امنیت فضای مجازی اقدام به انتقال وجه نمایید. 
در نظر داشته باشید جهت واریز وجه میبایست رمز پویا داشته باشید. 

پرداخت امن پی دات ای ار